Ferenczi Sándor Egyesület

Az egyesület

A Ferenczi Sándor Egyesület 1988. szeptember 12-én alakult Budapesten. A közhasznú szervezet azt a pszichoanalitikus hagyományt folytatja, melyet Ferenczi Sándor, Sigmund Freud munkatársa és barátja, a magyarországi pszichoanalízis megteremtője, a dinamikus pszichoterápiák előfutára alakított ki.

Ferenczi és a budapesti iskolához tartozó pszichoanalitikusok nemcsak elméleti és gyógyító tevékenységükkel járultak hozzá a mai pszichoterápiás ismeretekhez, hanem meghatározó szerepet játszottak a pszichoanalízis interdiszciplináris kapcsolataiban, az irodalomra, a társadalomtudományokra és a művészetekre gyakorolt hatásában.

Az egyesület tagjai hazai és nemzetközi szakemberek, pszichoanalitikusok, pszichoterapeuták és más tudományágak — irodalomtudomány, szociológia, etnográfia, filozófia, történettudományok — művelői.

Az egyesület tevékenysége

Az egyesület tevékenysége átfogja a pszichoanalízis eszmerendszerének, elméleti és terápiás gyakorlatának kutatását és bemutatását, beleértve a pszichoanalízis kulturális beágyazottságát. Fókuszban áll Ferenczi munkásságának és a budapesti iskola örökségének feltárására és megóvása. Mindezek megvalósítása érdekében az egyesület – nemzetközi összefogással – létrehozta a Nemzetközi Ferenczi Központ és Archívum-ot a Ferenczi Házban. Az egyesület fórumokat teremt a tudományos és interdiszciplináris tanácskozások számára: konferenciák, kiadványok, kiállítások és előadássorozatok formájában; kapcsolatokat alakít ki hazai és nemzetközi társintézetekkel.

Az egyesület története

Mészáros Judit - Erős Ferenc:

Egy kiállítás képeivel kezdődött… Tizenöt éves a Ferenczi Sándor Egyesület.

Thalassa, (14) 2003, 2-3: 131-145.

Ferenczi Sándor

1873. július 7-én, Miskolcon született. A többnyelvű családban beszéltek magyarul, németül, jiddisül és lengyelül. Sándor maga is kétnyelvű volt (magyar és német), később megtanult angolul és franciául. Nyolcadik gyerekként született a liberális zsidó értelmiségi családba, ahol 10 testvérével együtt nevelkedett. Apja a magyarsághoz való asszimiláció kifejeződéseként 1879-ben magyarosította a család nevét Ferenczire.

Jelentkezés az egyesületbe

Az egyesület tagjai lehetnek pszichoanalitikusok, orvosok, pszichológusok, társadalomtudománnyal foglalkozó szakemberek, művészek – akik a pszichoanalízis iránt érdeklődnek.

Belépési szándékát kérjük a „Jelentkezem” gomb megnyomásával elérhető Jelentkezési lap kitöltésével és az aláírt dokumentum címünkre történő eljuttatásával jelezze  – ferenczihaz@gmail.com

Tagjaink felvételéről az egyesület elnöksége dönt; a jelentkezőket írásban értesítjük.

Tagjaink

Az egyesületi tagok felvételének rendjéről, a tagok jogairól és kötelezettségeiről, a tagság megszűnésének eseteiről az egyesület Alapszabálya rendelkezik.

Az egyesület tagjai:

AMBRUS János
B. GÁSPÁR Judit
BAKÓ Tihamér, Ph.D.
BÓKAY Antal, Ph.D.
BOKOR László, Ph.D.
BOTOS Judit
DEDE Éva
EHMANN Bea, Ph.D.
FALUVÉGI Katalin Nóra
Noemi P. FORD
HARMATTA János, M.D..
HÁRS György Péter, Ph.D.
Irayetzin HERNANDEZ
INDRIES Krisztián, Ph.D.
JUHÁSZ Angéla
KATONA Györgyi, Ph.D.
LŐRIK Dóra
MÉSZÁROS Judit PhD.
OCSOVAI Dóra
ORIOLD Károly
Marianna Ötvös-Effertz ÖTVÖS- EFFERTZ
PAPP Barbara PhD.
PETRÁNYI Ilona
Arnold Wm. RACHMAN, PhD., honorary member
RÉVAI Katalin M.D.
RISKÓ Ágnes PhD.
RITTER Andrea PhD.
SZŐNYI Gábor M.D.
TAKÁCS Mónika
TERNOVÁN Sztella Szilvia M.D.
AMBRUS János
B. GÁSPÁR Judit
BAKÓ Tihamér, Ph.D.
BÓKAY Antal, Ph.D.
BOKOR László, Ph.D.
BOTOS Judit
DEDE Éva
EHMANN Bea, Ph.D.
FALUVÉGI Katalin Nóra
Noemi P. FORD
HARMATTA János, M.D..
HÁRS György Péter, Ph.D.
Irayetzin HERNANDEZ
INDRIES Krisztián, Ph.D.
JUHÁSZ Angéla
KATONA Györgyi, Ph.D.
LŐRIK Dóra
MÉSZÁROS Judit PhD.
OCSOVAI Dóra
ORIOLD Károly
Marianna Ötvös-Effertz ÖTVÖS- EFFERTZ
PAPP Barbara PhD.
PETRÁNYI Ilona
Arnold Wm. RACHMAN, PhD., honorary member
RÉVAI Katalin M.D.
RISKÓ Ágnes PhD.
RITTER Andrea PhD.
SZŐNYI Gábor M.D.
TAKÁCS Mónika
TERNOVÁN Sztella Szilvia M.D.

Alapszabály

Egyesület tevékenységét és működési kereteit rögzítő Alapszabály a „Letöltés” linkre kattintva érhető el.

Közhasznúság

Az egyesület közhasznúsági nyilvántartásba vételének időpontja. 1999. december 15.  Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: 13. Pk. 60.551/1989/12.

2017. évi közhasznú jelentés

2016. évi közhasznú jelentés

2015. évi közhasznú jelentés

2014. évi közhasznú jelentés