Ferenczi Sándor Egyesület

LÉLEK ÉS TÖRTÉNELEM: ÖRÖKSÉG

Az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék interdiszciplináris konferenciája

2019. december 5., csütörtök, 09.00-19.00

ELTE BTK Kari Tanácsterem, Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/a., B épület, 172

 

A 2018-ban megrendezett Lélek és történelem című konferencia iránti érdeklődés arra ösztönözte a szervezőket, hogy a témát folytatva, az örökség tematikáját helyezzék a középpontba. Az idei konferencia fő témája tehát az örökség, mint történeti-történelmi, kulturális, antropológiai-néprajzi és pszichológiai-spirituális tartalom.

 

A   K O N F E R E N C I A   P R O G R A M J A

 

09.00-09.05 Köszöntő ─ Papp Barbara (ELTE BTK)
09.05-09.10 Megnyitó ─ Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK dékánja
 

TERHES ÖRÖKSÉG / Szekcióvezető: Kövér György (ELTE BTK)

09.10-09.30 Demetrovics Zsolt (ELTE PPK): Családi örökség az addikciós zavarokban
09.30-09.50 Erős Ferenc (PTE BTK): „Ennyi terhes örökség nem marad hatástalan”: F. Gy. a pécsi elmeklinikán
09.50-10.10 Mátay Mónika (ELTE BTK) – Trádler Henrietta (ELTE TDI): Nyomasztó terhek, kimondatlanságok: a 20. századi történelmi örökség feldolgozása Kőszegen
10.10-10.30 Zana Katalin (magánpraxis): A transzgenerációs atmoszféra: a kollektív társadalmi traumák átörökítésének mélylélektani modellje
10.30-10.50 Kérdések, vita
10.50-11.05 SZÜNET
 

ÖRÖKSÉG ÉS TÖRTÉNELEM / Szekcióvezető: Czoch Gábor (ELTE BTK)

11.05-11.25 Bokor László (Mentalport): Az Ödipusz-komplexus történeti kontextusba helyezése
11.25-11.45 Halmos Károly (ELTE BTK): Mentális örökség – szociális viselkedés: az „eltorzult magyar alkat” toposz mérlegelése
11.45-12.05 Nagy Ágnes (BFL): Családi irathagyatékok: az írott múlt öröksége
12.05-12.25 Keszei András (PPKE BTK): Örökség és kollektív emlékezet
12.25-12.45 Kérdések, vita
12.45-13.45 EBÉDSZÜNET
 

 

TEHETSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY / Szekcióvezető: Révész György (PTE BTK)
13.45-14.05 Bolgár Dániel (ELTE BTK): Magasabb IQ-júak voltak-e a zsidók?
14.05-14.25 Virág Csilla (ELTE TDI): „Our alehouse, vagabond & begging minstrelsy I defend not”: a jó és a rossz zene a kora újkori Angliában
14.25-14.45 Németh Attila (Nyírő Gyula OPAI): Öröklött tehetség, öröklött betegség: a Cholnoky fivérek
14.45-15.05 Turbucz Dávid (BTK TTI): Horthy Miklós önképe: a vezér és kultusza
15.05-15.25 Borgos Anna (KIPI): A pszichoanalitikus(nő)i identitás átalakulása a háború utáni Magyarországon
15.25-15.45 Kérdések, vita
15.45-16.05 SZÜNET
 

ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG / Szekcióvezető: Ehmann Bea (KIPI)

16.05-16.25 Vincze Orsolya (PTE BTK) – Jenei Dániel (PTE BTK): A kollektív emlékezet kifinomult narratív kompozíciós és egyéb nyelvi stratégiái
 16.25-16.45 Agora Zsuzsanna (PTE BTK): A kollektív nárcizmus transzgenerációs hatásai Németországban történeti-pszichológiai megközelítésben
16.45-17.05 Novák Veronika (ELTE BTK): Eltitkolt örökség: bosszúállás és reprezentációi a 15-16. századi Franciaországban
17.05-17.25 Szívós Erika (ELTE BTK): Utcanevek és utcanév-változások: térpolitika, érzelmi kötődés és generációs azonosulás
17.25-17.45 Kérdések, vita
18.00- Szefárd örökség – a SEFARAD Trió zenél