Ferenczi Sándor Egyesület

Ferenczi Sándor összes művei 3. kötet

Háború, forradalmak, pszichoanalízis – 1914–1919 


Az Oriold és Társai Kiadónál, a Ferenczi Sándor Egyesület közreműködésével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent Ferenczi összes műveinek harmadik kötete. Szerkesztette Borgos Anna, Pető Katalin. Főszerkesztők: Mészáros Judit, Harmatta János és Bókay Antal

Ferenczi Sándor összes műveinek harmadik kötete az analitikus 1914 és 1919 között keletkezett cikkeit, tanulmányait tartalmazza szerkesztői kísérőjegyzetekkel ellátva. A közel száz írás között található hosszabb értekezés, rövidebb cikk, esettanulmány, előszó, számos könyvismertetés és nemzetközi folyóiratokban megjelent munkákról szóló beszámoló is. Ferenczi e termékeny időszakában az elméleti és terápiás kérdések mellett jelentős tanulmányai születtek a pszichoanalízis alkalmazott területein és terepein is: jogi, szociálpolitikai, kriminalisztikai vagy oktatási kérdésekről. Természetesen az írások a pszichoanalízis technikáját is érintik, többek között a szabad asszociáció, az áttétel és viszontáttétel jelentőségére vagy az aktív technika szerepére utalva.

Ferenczi személyes életében is fontos eseményeket hozott ez a néhány év. Ekkorra esnek Freuddal folytatott néhányhetes analízisei. Levelezése Freuddal még intenzívebbé, mélyebbé, szakmai és személyes élete megosztásának egyik fő terepévé válik. Ekkor zajlik a háromszög- vagy inkább négyszög-kapcsolat Altschul Gizella, Pálos Elma, a „házassági tanácsadó” Freud és a döntésképtelen Ferenczi között. Az érintett időszak igen sűrű és turbulens volt politikai eseményekben is: világháború, őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, fehérterror. Ezek mindegyike nyomot hagyott a pszichoanalízisen is, elméleti, terápiás és intézményes szempontból egyaránt. A háború okozta traumák megfigyelése, a „háborús neurózis” esetei formálták Ferenczi elméleti és technikai gondolkodását. A háborús rombolás és regresszió újfajta lelki betegségeket hozott, s ezek gyógyítására a pszichoanalízist is legitim eszközként tekintették. Paradox módon a háborús helyzet eredményezte azt is, hogy 1918 szeptemberében Budapest lett az 5. Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszus helyszíne. A Tanácsköztársaság pedig a világon első pszichoanalitikus egyetemi tanszék megalapítását hozta el, ha csak néhány hónapra is. Vagyis a pszichoanalízis ebben az időszakban átmenetileg hivatalos elismerést nyert.

A kötetek megjelenését az NKA támogatta, s a Ferenczi Sándor Egyesülettel együttműködésben került kiadásra